Espetec

Espetec

Espetec
CODI PES U/CAIXA U/PALET PRESENTACIÓ VIDA ÚTIL
0559 80gr 12 132 Atmosfera protectora 120
0562 100gr 12 132 Atmosfera protectora 120
0560 200gr 10 132 Atmosfera protectora 120
0570 500gr 4 132 Atmosfera protectora 120